Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Konjicu

 

   1 - 6 / 73  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID-19)

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID-19)

Predsjednica suda je dana 07.10.2020. godine, donijela Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID-19)...

08.10.2020.

Javni Oglas za prijem namještenekia u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni Oglas za prijem namještenekia u radni odnos na neodređeno vrijeme

Predsjednica suda je dana 01.10.2020. godine objavila Javni Oglas broj: 56 0 Su 067461 20 Su 2 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme...

02.10.2020.

Odluka o korištenju godišnjeg odmora u 2020. godini

Odluka o korištenju godišnjeg odmora u 2020. godini

Predsjednica suda je dana 02.06.2020. godine, donijela Odluku o korištenju godišnjeg odmora u 2020. godini...

02.06.2020.

Odluka o organizacija rada Općinskog suda u Konjicu

Odluka o organizacija rada Općinskog suda u Konjicu

Predsjednica suda je dana 08.05.2020. donijela Odluku o organizaciji rada suda...

08.05.2020.

Odluka o izmjeni Odluke broj 056 0 Su 66826 Su od 23.03.2020. godine

Odluka o izmjeni Odluke broj 056 0 Su 66826 Su od 23.03.2020. godine

Predsjednica suda je dana 30.03.2020. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke broj: 056 0 Su 66826 Su od 23.03.2020. godine...

31.03.2020.

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Konjicu

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Konjicu

Predsjednica suda je dana 23.03.2020. godine donijela Odluku o organizaciji rada Općinskog suda u Konjicu...

23.03.2020.

   1 - 6 / 73  >

Povratak na vrh