Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Konjicu

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska taksa

15.03.2018.

Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku kod Općinskog suda u Konjicu dužno je platiti sudsku taksu.

 Izuzetak od naprijed navedenog čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćaje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Zakonom o sudskim taksama s tarifom HNK je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima.

 Sudska taksa  plaća se u  skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama s tarifom HNK (“Službene novine HNK”, broj 4/2009, 2/2013, 5/2015 i 7/17) .

 Taksa se plaća u gotovom novcu uplatom na račun javnih prihoda Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 Uplatnica se popunjava na slijedeći način:

Vrsta prihoda:

722221

Račun broj:

3380002200005953

Svrha doznake:

Sudska taksa po predmetu br: (navesti broj predmeta)

Fizičko lice:

upisati jedinstveni matični broj

Pravno lice:

upisati identifikacioni broj

Općina:

049

Poziv na broj:

upisati broj predmeta

Oznaka budžetske organizacije:

1502013


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh